Aktuelles

Preise Einzelbucher Winter 2024/2025

Preise Einzelbucher Tennishalle ab 01.10.2024

Montag -. Freitag        Mitglieder            Nichtmitglieder

07:00-09:00 Uhr          14,00 Euro         16,00 Euro

09:00-14:00 Uhr          19,00 Euro          21,00 Euro

14:00-17:00 Uhr          22,00 Euro          24,00 Euro

17:00-22:00 Uhr          26.00 Euro          28.00 Euro

22:00-24:00 Uhr          14,00 Euro          16:00 Euro

Samstag/Sonntag        Mitglieder            Nichtmitglieder

07:00-09:00 Uhr          14,00 Euro          16:00 Euro

09:00-18:00 Uhr          19,00 Euro          21:00 Euro

18:00-22:00 Uhr          19:00 Euro          21:00 Euro

22:00-24:00 Uhr          14:00 Euro          16:00 Euro

Zurück